Státní úřady a instituce

Info-Tabor.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihočeský okres Tábor

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Tábor"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

Záchranná rota AZ

Stránka záchranné roty Aktivních záloh 151. ženijního praporu. Informace, novinky, fotografie z výcviku, články ze cvičení.

www.zraz-151zpr.estranky.cz - Bechyně

Ministerstvo obrany - 15. ženijní brigáda Bechyně - army.cz

Jednotka provádí zabezpečení a podporu činností pozemních a vzdušných sil.

Bechyně, Sudoměřická - +420 973 307 305, +420 724 801 045

Ministerstvo obrany - Velitelství Vojenské policie Tábor - army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Tábor, Kpt. Jaroše 2269 - +420 973 303 033, +420 973 303 333

Okresní soud v Táboře - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Tábor, nám. Mikuláše z Husi 43/4 - +420 381 205 111

Katastrální pracoviště Tábor - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.

Tábor, Štítného 2598 - +420 381 203 011

OSSZ Tábor - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Tábor, Bílkova 2924 - +420 381 499 101, +420 381 499 111

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - khscb.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Tábor, Palackého 350/4 - +420 387 712 410

Policie ČR - Územní odbory Tábor - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Tábor, Soběslavská 2763 - +420 974 238 111

Krajský soud v Českých Budějovicích - justice.cz

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

Tábor, Kpt. Jaroše 1851 - +420 381 205 411

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Tábor, Purkyňova 2533/4 - +420 381 200 036

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Planá nad Lužnicí, ČSLA 23 - +420 381 470 320, +420 737 267 301

Okresní státní zastupitelství Tábor - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Tábor, Kpt. Jaroše 1851 - +420 381 413 171

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva - cuzzs.cz

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Tábor, Koželužská 140/3 - +420 381 251 453, +420 603 156 483

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Tábor, Roháčova 2614 - +420 381 253 236, +420 734 362 901

Vlastimil Novák

Správa městských a obecních lesů, chov tetřeva hlušce a tetřívka obecného.

Opařany, Opařany 68 - +420 602 161 390

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80 - +420 950 165 265

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Tábor, Husovo nám. 2938 - +420 381 252 012, +420 381 601 550